CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR VIETNAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG NHÂN ĐÀO TẠO TẠI MALAYSIA